top of page

Umíme uspořádat čtení

 

 

 

zážitkové lekce

s knížkami pro děti

předškolního věku

pohybové, výtvarné,

hudební aj. aktivity

na motivy knížek

zábavné prohlubování

vztahu ke čtení

a ke knížkám

Zážitkové čtení v Knihálkově

 

posilování schopnosti

soustředit se na příbeh

a porozumět mu

Zážitkové čtení je radost z knížek, tvoření i učení. Přátelství zvířátek, putování víl, odvážná letadla, neúprosní piráti...

 

Setkání dětí nad příběhy knížek jsou napínavým dobrodružstvím, kde nechybí pohyb, písničky nebo malování. Do aktivit inspirovaných tématem knížky zapojujeme různé smysly, a tím podporujeme verbální

i smyslovou složku.

 

Děti řízeným čtením cvičí schopnost soustředit se na příběh, vžít se do něj, pozorně naslouchat a porozumět textu. A přestože samy ještě nečtou, trénují i čtenářské dovednosti, např. předvídání, co se stane, předvídání
z obrázku, hledání souvislostí mezi textem a vlastními zkušenostmi, shrnutí, které jim později usnadní čtení s porozuměním. Tyto dovednosti pro ně později budou důležitým vodítkem k porozumění čtenému textu.

 

Čtení je příležitost ke společnému zážitku.

 

 

bottom of page